Paslaugos

 

 

VIETOS REZERVACIJA IR SKYRIMAS

 • Vietą bendrabutyje galite rezervuoti naudodamiesi Bendrabučių rezervacijos sistema. Viršutiniame svetainės meniu punkte spauskite REZERVACIJA. Pageidaujamą vietą bendrabutyje pasirinksite pagal bendrabučio numerį, kambario tipą (vienvietis, dvivietis, trivietis) ir kainos intervalą.
 • Kiekvienas studentas turi galimybę rezervuoti vieną vietą atitinkamo tipo kambaryje arba rezervuoti vietas kartu su draugu tame pačiame kambaryje.
 • Rezervavus vietą per 3 darbo dienas turite sumokėti išankstinę įmoką už pasirinktą vietą bendrabutyje. Išankstinės įmokos kvitas bus suformuotas nedelsiant po to, kai atliksite rezervaciją. Daugiau informacijos apie mokesčius, kambarių tipus bei kainas rasite skiltyje MOKESČIAI.
 • Informaciją apie bendrabučius, juose teikiamas paslaugas bei jų infrastruktūrą rasite mūsų internetiniame tinklapyje, skiltyje APIE.
 • Einamaisiais mokslo metais, esant laisvoms vietoms bendrabučiuose, gali būti apgyvendinami kitų aukštųjų mokyklų studentai. Pageidaudami apsigyventi bendrabutyje, kreipkitės į Studentų apgyvendinimo centrą (Studentų g. 50 (Studentų infocentras)) arba el. paštu bendrabuciai@ktu.lt.

INSTRUKCIJA, KAIP REZERVUOTI VIETĄ BENDRABUTYJE

Kaip rezervuoti vietą KTU bendrabutyje

APGYVENDINIMAS BENDRABUTYJE

 • Atvykti apsigyventi į rezervuotą vietą turite per 5 darbo dienas.
 • Atvykus apsigyventi kreipkitės į bendrabučio administratorių dėl Apgyvendinimo bendrabutyje sutarties pasirašymo,  kambario raktų atsiėmimo ir bendrabučio leidimo gavimo. Atvykstant turėti dvi dokumentines nuotraukas ir informaciją apie apmokėtą išankstinę įmoką (turėti įmokos kvitą arba galimybę parodyti atlikto pavedimo informaciją).
 • Užpildykite kambario būklės aktą. Kambario būklės aktas – apgyvendinimo sutarties bendrabutyje priedas, kuriame yra pateikta informacija apie kambario, jame esančio inventoriaus, bendrų patalpų, esančių kambarių bloke, būklę.
 • Jei su savimi atsivežėte asmeninius baldus ar kitą stambų inventorių, kurį naudosite kambaryje, tai turite suderinti su bendrabučio administratoriumi užpildydami prašymą naudotis asmeniniu inventoriumi. Prašymą galite užpildyti prisijungę prie Akademinės informacinės sistemos (AIS).
Ką su savimi pasiimti atvykstant apsigyventi į bendrabutį

JEI NĖRA PAGEIDAUJAMOS VIETOS BENDRABUTYJE

 • Jei neradote pageidaujamos laisvos vietos, Bendrabučių rezervacijos sistemoje galite registruoti pageidavimą laukiančiųjų eilėje. Atsiradus laisvai vietai pagal nurodytus kriterijus, sistema atsiųs pasiūlymą. Registruotą pageidavimą laukiančių eilėje privalėsite patvirtinti kas dvi savaites, kitu atveju jis bus panaikintas.
 • Kol atsiras norima laisva vieta, informaciją apie savo poziciją laukiančiųjų eilėje visada galėsite sekti Bendrabučių rezervacijos sistemoje. Taip pat, galėsite patikrinti kokios laisvos vietos atsirado kituose bendrabučiuose.
 • Gavus pasiūlymą turėsite per parą laiko jį patvirtinti arba atmesti. Atmetus pasiūlymą iš laukiančių eilės nebusite pašalinti, tačiau metus laiko nebus siūloma atmesta vieta. Nepatvirtinus ar neatmetus gauto pasiūlymo, registruotas pageidavimas bus pašalintas iš laukiančių eilės.
 • Laukiančių eilė apsigyventi sudaroma pagal pageidavimo registravimo datą. Vietos pasiūlymai apsigyventi skiriami kiekvieno mėnesio 1-21 dienomis. Liepos 1 – spalio 20 dienomis apsigyventi prioritetas teikiamas bakalauro 1-o kurso studentų apgyvendinimui. Priklausomai nuo vykdomos bakalauro 1-o kurso studentų apgyvendinimo proceso eigos, minėtas laikotarpis gali kisti.
 • Įvertinkite tai, kad norima vieta bendrabutyje atsilaisvins tik tada, kai kitas asmuo atsisakys savo rezervacijos ar išsikels iš bendrabučio.
  Svarbu: Visa informacija susijusi su vietos rezervacija pateikiama Universiteto suteiktu elektroniniu paštu, todėl rezervavus vietą ar užregistravus pageidavimą laukiančių eilėje, nepamirškite tikrinti akademinės el. pašto dėžutės.

VIETOS PERSIKELTI REZERVACIJA

 • Esant galimybei gyventojas gali keisti savo gyvenamąją vietą bendrabutyje rezervuodamas kitą vietą Bendrabučių rezervacijos sistemoje. Pageidaujamą vietą persikelti galite pasirinkti pagal bendrabučio numerį, kambario tipą (vienvietis, dvivietis, trivietis) ir kainos intervalą.
 • Rezervavus vietą, persikelti turite pirmąją sekančio mėnesio darbo dieną, iki to laiko turite pasirašyti Apgyvendinimo bendrabutyje sutarties pakeitimą KTU Studentų apgyvendinimo centre (Studentų g. 50 (Studentų infocentras)).
 • Atvykus apsigyventi kreipkitės į bendrabučio administratorių dėl kambario raktų atsiėmimo ir bendrabučio leidimo gavimo. Atvykstant turėti dvi dokumentines nuotraukas ir informaciją apie apmokėtą išankstinę įmoką (turėti įmokos kvitą arba galimybę parodyti atlikto pavedimo informaciją).
 • Jums neatvykus apsigyventi į rezervuotą vietą pirmąją sekančio mėnesio darbo dieną – Jūsų rezervacija persikelti bus panaikinta. Apie rezervacijos panaikinimą būsite informuoti el. paštu.
 • Sumokėjus išankstinės įmokos skirtumą, bet neatvykus apsigyventi į rezervuotą vietą numatytu laiku, išankstinė įmoka negrąžinama.
 • Nuo liepos 1 d. iki spalio 20 d. dėl bakalauro 1-o kurso studentų apgyvendinimo, perkėlimai negalimi.
 • Informaciją apie bendrabučius, juose teikiamas paslaugas bei jų infrastruktūrą rasite mūsų internetiniame tinklapyje, skiltyje BENDRABUČIAI.

Pastaba: Studentui savo iniciatyva persikeliant į kitą bendrabutį ar kambarį daugiau nei vieną kartą per einamuosius mokslo metus, už antrą ir kiekvieną kitą persikėlimą taikomas Universiteto rektoriaus įsakymu nustatyto dydžio vienkartinis persikėlimo administravimo mokestis – 8 EUR.

Persikėlimas į kitą vietą bendrabutyje

JEI NĖRA PAGEIDAUJAMOS LAISVOS VIETOS PERSIKELTI

 • Jei neradote pageidaujamos laisvos vietos, Bendrabučių rezervacijos sistemoje galite registruoti pageidavimą laukiančiųjų eilėje. Atsiradus laisvai vietai pagal nurodytus kriterijus, sistema atsiųs pasiūlymą. Registruotą pageidavimą laukiančių eilėje privalėsite patvirtinti kas dvi savaites, kitu atveju jis bus panaikintas.
 • Kol atsiras norima laisva vieta, informaciją apie savo poziciją laukiančiųjų eilėje visada galėsite sekti internetinėje Bendrabučių rezervacijos sistemoje. Taip pat galėsite patikrinti kokios laisvos vietos atsirado kituose bendrabučiuose.
 • Gavus pasiūlymą turėsite per parą laiko jį patvirtinti arba atmesti. Atmetus pasiūlymą iš laukiančių eilės nebusite pašalinti, tačiau metus laiko nebus siūloma atmesta vieta. Nepatvirtinus ar neatmetus gauto pasiūlymo, registruotas pageidavimas bus pašalintas iš laukiančių eilės.
 • Laukiančių eilė persikelti sudaroma pagal pageidavimo registravimo datą. Vietos pasiūlymai persikelti siunčiami nuo 21 iki paskutinės mėnesio dienos (imtinai), išskyrus nuo liepos 1 d. iki spalio 20 d. (nurodytu metu yra vykdomas bakalauro 1-o kurso studentų apgyvendinimas). Priklausomai nuo vykdomos bakalauro 1-o kurso studentų apgyvendinimo proceso eigos, minėtas laikotarpis gali kisti.
 • Įvertinkite tai, kad norima vieta bendrabutyje atsilaisvins tik tada, kai kitas asmuo atsisakys savo rezervacijos ar išsikels iš bendrabučio.
  Svarbu: Visa informacija susijusi su vietos rezervacija pateikiama Universiteto suteiktu elektroniniu paštu, todėl rezervavus vietą ar užregistravus pageidavimą laukiančių eilėje, nepamirškite tikrinti akademinės el. pašto dėžutės.

JEI NORITE IŠSIKELTI IŠ BENDRABUČIO

 • Užpildykite prašymą išsikelti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 • Sumokėkite mokesčius už pragyventą laikotarpį bendrabutyje bei kitus (jei tokių yra) priskirtus mokėjimus.
 • Išsikeliant iš bendrabučio ir nutraukiant apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, mokestis už einamąjį mėnesį skaičiuojamas vadovaujantis Universiteto rektoriaus patvirtinta mokesčių mokėjimo tvarka.
 • Pateikti prašymą grąžinti išankstinę įmoką/permoką per Akademinę informacinę sistemą. Prašymą teikti galima tik po apgyvendinimo bendrabutyje sutarties nutraukimo dienos (imtinai).
 • Išankstinė įmoka (užstatas) grąžinamas ne tik į Lietuvoje, bet ir kitoje Europos Sąjungos šalyje veikiančio banko sąskaitą (kai pateikta banko sąskaita yra IBAN formatu) per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti išankstinę įmoką patvirtinimo, jeigu studentas yra visiškai atsiskaitęs už bendrabutį ir neturi kitų įsipareigojimų Universitetui.
Išsikėlimas iš bendrabučio

PRIEŠ IŠVYKDAMAS IŠ BENDRABUČIO GYVENTOJAS TURI:

 • Išsivežti visus asmeninius daiktus;
 • Kambarį ir bendro naudojimo patalpas, esančias prie kambario, palikti tvarkingas, jeigu nebuvote užsakę galutinio valymo paslaugos, kambarį turite išvalyti, išmesti šiukšles. Jūsų patogumui yra paruošti švaros gidai, kurie padės užtikrinti švarą ir tvarką prieš išsikeliant;
 • Perduoti kambarį (perdavimo metu bendrabučio administratorius patikrins jūsų kambarį), atiduoti kambario raktą ir bendrabučio leidimą bendrabučio administratoriui.
 • Jeigu išsikėlimo data yra nurodyta ne administracijos darbo dienomis, dėl kambario perdavimo kreipkitės į bendrabučio administratorių paskutinę darbo dieną prieš išsikėlimą.

VIETOS REZERVACIJA

 • Vietą bendrabutyje galėsite rezervuoti  nuo 2024-08-01 8:00 val. po studijų sutarties pasirašymo, kai tik gausite prisijungimo duomenis prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų.
 • Vietą rezervuoti galėsite naudodamiesi internetine bendrabučių rezervacijos sistema, viršutiniame svetainės meniu spauskite REZERVACIJA.
 • Kiekvienas studentas turi galimybę rezervuoti vieną vietą atitinkamo tipo kambaryje arba rezervuoti vietas kartu su draugu tame pačiame kambaryje. Norint sėkmingai atlikti rezervaciją kartu su draugu  – visi asmenys privalo būti pasirašę studijų sutartį ir gavę prisijungimo duomenis prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų.

INSTRUKCIJA, KAIP REZERVUOTI VIETĄ BENDRABUTYJE

 • Informaciją apie bendrabučius, juose teikiamas paslaugas bei jų infrastruktūrą rasite mūsų internetiniame tinklapyje, skiltyje APIE.
 • Rezervavus vietą, per tris darbo dienas turite sumokėti išankstinę įmoką už pasirinktą vietą bendrabutyje. Išankstinės įmokos kvitas bus suformuotas nedelsiant po to, kai atliksite rezervaciją. Atliekant mokėjimą paskirtyje privaloma nurodyti studento asmens kodą. Daugiau informacijos apie mokesčius, kambarių tipus bei kainas rasite  mūsų internetiniame tinklapyje, skiltyje MOKESČIAI.
 • Rezervavę vietą I-o kurso studentai atvykti apsigyventi turi patvirtinimo laiške nurodytu adresu. Jūsų lauksime patvirtinimo laiške įvardintu laikotarpiu. Bendrabučių, jų administratorių kontaktus rasite mūsų  internetiniame tinklapyje, skiltyje KONTAKTAI.
 • Atvykdami apsigyventi į pasirinktą bendrabutį su savimi turėkite: , užpildytą prašymą apsigyventi bendrabutyje, studento apgyvendinimo sutartį bei dvi dokumentines nuotraukas. Taip pat turite būti susipažinę su Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.

JEI NĖRA PAGEIDAUJAMOS VIETOS BENDRABUTYJE

 • Jei neradote pageidaujamos laisvos vietos, bendrabučių rezervacijos sistemoje galite registruoti pageidavimą laukiančiųjų eilėje. Atsiradus laisvai vietai, sistema Jums atsiųs pasiūlymą akademiniu elektroniniu paštu. Registruotą pageidavimą laukiančių eilėje privalėsite patvirtinti kas 2 savaites, kitu atveju jis bus panaikintas.
 • Kol atsiras norima laisva vieta, informaciją apie savo poziciją laukiančiųjų eilėje visada galėsite sekti internetinėje bendrabučių rezervacijos sistemoje. Taip pat galėsite patikrinti kokios laisvos vietos atsirado kituose bendrabučiuose.
 • Gavus pasiūlymą turėsite per parą laiko jį patvirtinti arba atmesti. Jums atmetus pasiūlymą iš laukiančių eilės nebusite pašalinti, tačiau metus laiko nebus siūloma atmesta vieta. Nepatvirtinus ar neatmetus gauto pasiūlymo, Jūsų registruotas pageidavimas bus pašalintas iš laukiančių eilės.
 • Įvertinkite, kad Jūsų norima vieta bendrabutyje atsilaisvins tik tada, kai kitas asmuo atsisakys savo rezervacijos ar išsikels iš bendrabučio.

Svarbu: Visa informacija susijusi su vietos rezervacija pateikiama Universiteto suteiktu elektroniniu paštu, todėl rezervavus vietą ar užregistravus pageidavimą laukiančių eilėje, nepamirškite tikrinti savo el. pašto dėžutės.

VIETOS REZERVACIJA IR SKYRIMAS

Studentai, turintys negalią ar kitų individualiųjų poreikių, gali apsigyventi 2, 4, 10, 13 KTU bendrabučiuose.
Informaciją apie bendrabučius, juose teikiamas paslaugas bei jų infrastruktūrą rasite skiltyje APIE.

Studentai, kurie prioriteto tvarka nori gauti bendrabučio vietą ar bendrabučio kainos pritaikymą dėl sunkios socialinės ir finansinės situacijos, iki mėnesio 20 d. (imtinai) el. paštu klausk@ktu.lt arba Studentų g. 50, Kaunas turi pateikti prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes.

Specialios kainos Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose pritaikymo ir prioritetinių vietų skyrimo tvarkos aprašas

Pateikiami dokumentai:
• prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę asmens padėtį patvirtinantys dokumentai.

Esant poreikiui, kartu gali gyventi lydintis asmuo. Šiems asmenims (tiek studentui, tiek jį lydinčiam asmeniui) gali būti taikomas sumažintas  apgyvendinimo mokestis.
Daugiau informacijos apie mokesčius, kambarių tipus bei kainas rasite skiltyje MOKESČIAI.

Informacija:
tel. nr. +370 (37) 300327, +370 (614) 20055
el. p. klausk@ktu.lt

Daugiau informacijos apie emocinę ir fizine sveikatą galima rasti ČIA

 

D.U.K.

Vietą bendrabutyje galite rezervuoti Bendrabučių rezervacijos sistemoje pasirinkę norimą laisvą vietą iš laisvų vietų sąrašo, kurį rasite Bendrabučių rezervacijos sistemoje. Rezervacija atliekama iš karto, o apsigyventi galite nedelsiant. Neradę tinkamos laisvos vietos, galite registruoti norimą pageidavimą laukiančių eilėje.

Studentai, registravę pageidavimą ir tikrindami savo eilės numerį, matys tik tų bendrabučių informaciją, kuriuose yra vieta atitinkanti jų pasirinktus kriterijus. Pvz.: jei registravote pageidavimą apsigyventi 2-ame bendrabutyje vienvietyje kambaryje – savo eilės numerį matysite tik eilėje į 2 bendrabutį. Visi pageidavimai eilėje rikiuojami pagal jo registravimo datą.

Kiekvienas studentas norėdamas persikelti į kitą kambarį ar bendrabutį privalo registruoti pageidavimą „keisti vietą“ Bendrabučių rezervacijos sistemoje. Norime pabrėžti, jog siūlymai persikelti skiriami tik nuo mėnesio 21 iki paskutinės dienos. Gavęs pasiūlymą studentas turi kreiptis į Bendrabučių grupę dėl sutarties pakeitimo iki einamojo mėnesio pabaigos.

Studentus turinčius klausimų dėl pasikeitusio numerio laukiančiųjų eilėje, prašome kreiptis el. paštu – bendrabuciai@ktu.lt. Teiraujantis nurodykite kada paskutinį kartą tikrinote informaciją prieš pakitimus bei po pakitimų. Remiantis šiais duomenimis patikrinsime informaciją ir pateiksime atsakymą.

KTU bendrabučiuose gali būti apgyvendinami kitų aukštųjų mokyklų studentai. Vietos paskiriamos pagal galimybes ir tik visiškai patenkinus KTU studentų poreikius. Norėdami apsigyventi kitų aukštųjų mokyklų studentai turi kreiptis į Studentų apgyvendinimo centrą rašydami užklausą el. paštu bendrabuciai@ktu.lt

Vietą bendrabutyje galėsite rezervuoti netrukus po studijų sutarties pasirašymo, kai tik gausite laišką su prisijungimo duomenis ir prisijungsite prie universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų. Vietą rezervuoti galėsite naudodamiesi internetine bendrabučių rezervacijos sistema mūsų internetiniame puslapyje.

Bakalauro 1-o kurso studentai apsigyventi bendrabutyje gali patvirtinimo laiške nurodytu laikotarpiu ir adresu.
SVARBU:
Atvykstant privalote turėti: prašymą apsigyventi, apgyvendinimo bendrabutyje sutartį ir 2 dokumentines nuotraukas.

Studentų apgyvendimo centro administracija savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirba, todėl atvykti apsigyventi tomis dienomis nėra galimybės.
Bakalauro 1-o kurso studentai apsigyventi turi atvykti patvirtinimo laiške nurodytu laiku ir adresu darbo dienomis, darbo valandomis (I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45).