Taisyklių atnaujinimai

Bendruomenė | 2018-07-09

Gyventojų dėmesiui!

Informuojame, kad remiantis apgyvendinimo paslaugų teikimo kokybės vertinimo apklausos metu studentų išsakyta nuomone ir Bendrabučių tarybos siūlymais – atnaujinome Bendrabučių vidaus tvarkos taisykles. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos atnaujinimus/pasikeitimus:

  • Kai atliekamas gyventojų perkėlimas Bendrabučių grupės iniciatyva – gyventojus privaloma apie perkėlimą įspėti raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki perkėlimo, išskyrus atvejus, kai reikalinga atlikti labai skubius ar avarinius remonto darbus.
  • Pasikeitė dviračių laikymo, mokymosi ir laisvalaikių erdvių naudojimosi laikas.
  • Atnaujintas skalbyklų, esančių bendrabučio rūsyje, naudojimosi laikas.
  • Pasikeitė svečių lankymosi valandos bendrabučiuose (ne savaitgaliais).
  • Atlikta korekcija dėl nepilnamečių svečių lankymosi bendrabučiuose.
  • Atnaujintas punktas dėl draudimo rūkyti bendrabutyje ir kada gali būti fiksuojamas rūkymo atvejis.

Skaitykite atnaujintas Bendrabučių vidaus tvarkos taisykles!