Dėl svečių lankymosi tvarkos

Bendruomenė | 2018-05-04

Gyventojų dėmesiui,

Norime informuoti, kad siekiant didesnio bendrabučių gyventojų svečių asmens duomenų saugumo, atnaujinome/papildėme Bendrabučių vidaus tvarkos taisykles, dėl svečių lankymosi bendrabutyje tvarkos:

18.7 leisti lankytis svečiams bendrabutyje nuo 8.00 val. iki 23.00 val., o ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir oficialiai paskelbtų nedarbo (šventinių) dienų išvakarėse – iki 24.00 val. Svečiai registruojami svečių knygoje ir įeidami gauna SVEČIO LEIDIMĄ, kurį išeidami iš bendrabučio turi grąžinti. Svečius priimantis Gyventojas yra solidariai atsakingas už jų elgesį ir veiksmus, tai jis patvirtina savo parašu svečių knygoje. Valdytojas / administratorius, gavęs raštišką nusiskundimą iš kambario draugų arba kitų bendrabučio gyventojų dėl svečio lankymosi valandų, gali riboti svečių apsilankymo laiką. Gyventojo rašytiniu prašymu ir leidus bendrabučio valdytojui / administratoriui, o taip pat esant kitų kambario Gyventojų sutikimui, Gyventojas gali apnakvinti svečią ne daugiau kaip dvi naktis per mėnesį. Tas pats svečias bendrabučiuose gali būti apnakvintas ne daugiau kaip dvi naktis per kalendorinį mėnesį. Gyventojui, turinčiam tris galiojančias pastabas, leidimas apnakvinti svečią įspėjimų galiojimo laikotarpiu neduodamas. Svečias gali būti tik pilnametis asmuo, išskyrus artimus giminaičius, kurie lankytis gali lydint vienam iš tėvų arba valdytojo / administratoriaus rašytiniu leidimu;

[Pakeista rektoriaus 2018-05-02 įsakymu Nr. A-223]

Naujoji tvarka bus pradėta taikyti nuo pirmadienio, gegužės 7 d.

Su atnaujintomis Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis susipažinti galite ČIA

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo bendrabučio administratorę – KONTAKTAI