Bazinio kainos dydžio pasikeitimas

Bendruomenė | 2018-07-03

Gyventojų dėmesiui!

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 16 d. keičiasi bazinės apgyvendinimo kainos dydis nuo 50 EUR iki 60 EUR.

Primename, kad vienos vietos bendrabutyje kaina priklauso nuo:

  • bazinės kainos – mažiausios vienos vietos kainos bendrabutyje, nuo kurios, įvertinus koeficientus, skaičiuojamos kitų kambarių kainos;
  • būklės koeficiento dydžio – kuris priklauso nuo bendrabučio pastato, kambario, kambario baldų būklės indeksų bei sanitarinio mazgo ir virtuvės tipų indeksų ir yra apskaičiuojamas pagal patvirtintus kriterijus;
  • kambario vietų koeficiento – kuris priklauso nuo vietų skaičiaus bendrabučio kambaryje.

Bazinės kainos dydis nustatomas remiantis bendra ekonomine padėtimi, tuo tarpu per pastaruosius dvejus metus ženkliai kilo paslaugų bei prekių kainos, kelis kartus didėjo minimalus darbo užmokestis. Dėl minėtų priežasčių, siekiant ir toliau užtikrinti nuolatinį investavimą į bendrabučių infrastruktūros gerinimą, suderinus su Studentų reikalų departamentu, KTU Studentų atstovybe ir Bendrabučių taryba keičiamas bazinės kainos dydis, kuris yra patvirtintas Universiteto Rektoriaus įsakymu NR. A-355.

Detalią informaciją apie Jūsų gyvenamos vietos kainą rasite Bendrabučių rezervacijos sistemoje (viršuje pateiktoje kainų lentelėje).

JEI NAUJA KAINA PER DIDELĖ. Siekiant užtikrinti efektyvų naujos bazinės kainos dydžio įvedimą ir atsižvelgiant į Bendrabučių tarybos išreikštą pageidavimą:

  • esami gyventojai, kuriems nauja vienos vietos apgyvendinimo kaina yra PER DIDELĖ, nuo liepos 4 d. iki  liepos 13 d. turės galimybę persikelti į pigesnę vietą bendrabutyje. Norėdami keisti vietą rašykite: bendrabuciai@ktu.lt
  • studentai, kurių sunki finansinė padėtis gali kreiptis dėl vietos kainos kompensacijos į studentų informacijos centrą el. p. klausk@ktu.lt

Naujos apgyvendinimo kainos įsigalios:

  • Visiems naujai apsigyvenusiems asmenims – nuo 2018 m. liepos 16 d.
  • Visiems esamiems bendrabučių gyventojams ir gyventojams, kurie persikelia į naują vietą bendrabutyje iki liepos 13 d. (imtinai)- nuo 2018 m. lapkričio 1 d.
    Esami gyventojai apie jų vietos kainos pasikeitimus ir sutarties pakeitimo pasirašymą bus informuoti asmeniškai el. paštu.
  • Esamiems gyventojams, kurie persikels į naują vietą bendrabutyje po pirmo kurso studentų priėmimo laikotarpio, nauja kaina bus taikoma nuo persikėlimo dienos.

Jei turite papildomų klausimų: