Atnaujintas Padarytos Žalos bendrabučiuose įvertinimo ir atlyginimo tvarkos aprašas

Bendruomenė | 2020-04-14

Gyventojų dėmesiui,

Norime informuoti kad atnaujinome/papildėme Padarytos Žalos bendrabučiuose įvertinimo ir atlyginimo tvarkos aprašą. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos atnaujinimus/pasikeitimus:

3. Bendrabučio gyventojas, pastebėjęs daromą / padarytą Žalą bendrabučio vidaus patalpoms ir išorei ar statinio inžineriniams tinklams, turi nedelsdamas informuoti bendrabučio valdytoją arba administratorių, jų nesant – bendrabučio budėtoją.

9. Bendrabučio gyventojas, pastebėjęs daromą / padarytą Žalą bendrabučių inventoriui arba baldams, turi nedelsdamas informuoti bendrabučio valdytoją arba administratorių, jų nesant – bendrabučio budėtoją.

 16.3. jei Žala padaryta bendrojo naudojimo patalpoms, Žalą turi atlyginti visi bendrųjų patalpų naudotojai, padarytos Žalos suma padalinama visiems bendrųjų patalpų naudotojams, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

16.3.1. dėl padarytos Žalos inventorius, baldai arba inžinerinės sistemos toliau fiziškai negali būti naudojami pagal paskirtį, funkciškai nebetinkami tolimesniam naudojimui;

16.3.2. padarytos Žalos suma viršija 500 Eur.

22. Kitais atvejais, kai defektų ar gedimų neįmanoma pašalinti per šio Tvarkos aprašo 21 punkte nustatytą laikotarpį, jie turi būti pašalinami per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį (jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės defektą ar gedimą pašalinti per vieną mėnesį, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas protingam terminui).

Su atnaujintu Padarytos Žalos bendrabučiuose įvertinimo ir atlyginimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.