Vietos bendrabutyje skyrimo laikinosios tvarkos aprašas