Padarytos žalos bendrabučiuose įvertinimo ir atlyginimo tvarkos aprašas