Įsakymas dėl bazinio kainos dydžio pasikeitimo nuo 2018 m. liepos 16 d.

Įsakymas dėl bazinio kainos dydžio pasikeitimo nuo 2018 m. liepos 16 d.