Įsakymas dėl apgyvendinimo kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl apgyvendinimo kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo