Dėl padarytos žalos bendrabučių inventoriui nustatymo komisijos sudėties