Apgyvendinimo bendrabučiuose proceso vykdyme ir administravime naudojamų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Apgyvendinimo bendrabučiuose proceso vykdyme ir administravime naudojamų asmens duomenų tvarkymo taisyklės