Apgyvendinimo bendrabučiuose proceso vykdyme ir administravime naudojamų asmens duomenų tvarkymo taisyklės