MOKESČIAI

 KAMBARIO TIPAS 

 BENDRABUČIAI   KAINOS INTERVALAS IŠANKSTINĖS ĮMOKOS DYDIS
Vienvietis 2,5,7,13,14,15 Nuo 84,00 iki 120,00 EUR Nuo 110,00 iki 140,00 EUR
Dvivietis 2,3,4,5,7,8,10,11,
13,14,15,16
Nuo 55,00 iki 108,00 EUR Nuo 80,00 iki 125,00 EUR
Trivietis 10,11,13,14,15 Nuo 50,00 iki 62,50 EUR Nuo 65,00 iki 80,00 EUR

 

Pastaba: Pateiktos kainos bei išankstinių įmokų dydžiai įsigalios nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos.

Vienos vietos kaina už apgyvendinimą bendrabutyje tiesiogiai priklauso nuo:

Bazinės kainos ;
Kambario tipo (vienvietis; dvivietis; trivietis);
Pastato, kambario ir baldų būklės;
Sanitarinio mazgo tipo (atskiras 1 / 2 kambariams, bendras aukšte, rūsyje);
Virtuvės tipo (atskira 1 / 2 kambariams, bendra aukšte).

Detalią informaciją apie konkrečių kambarių kainas rasite bendrabučių rezervacijos sistemoje arba teiraukitės el. paštu bendrabuciai@ktu.lt 
Išsamesnė informacija apie bendrabučius ir jų infrastruktūrą pateikta skiltyje BENDRABUČIAI.

 

EINAMOJO MĖNESIO MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ

• kiekvieną mėnesį bendrabučio gyventojai turi mokėti mėnesio mokestį už apgyvendinimą bendrabutyje (šią sumą sudaro visi mokesčiai (elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas, kitos komunalinės paslaugos ir interneto prieiga), susiję su bendrabučio gyvenamosios vietos eksploatacija;

• mokestis už apgyvendinimą yra paskaičiuojamas kiekvieno mėnesio pradžioje ir akademinėje informacinėje sistemoje visiems gyventojams pateikiamas mokėjimo kvitas;

• mokestis už apgyvendinimą turi būti sumokamas ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 25 d. (pavyzdžiui, balandžio mėn. 5 d. pateikiamas mokėjimo kvitas už balandžio mėnesį, mokėjimas turi būti atliktas iki balandžio 25 d.);

• gyventojai gali iš anksto sumokėti mokestį už ilgesnį laikotarpį;

• išvykdami ilgiau kaip mėnesiui iš bendrabučio, gyventojai privalo apie tai pranešti bendrabučio administratoriui ir sumokėti iš anksto už tą laikotarpį.

• jei gyvenimo bendrabutyje laikotarpis yra žinomas iš anksto ir asmenys bendrabutyje gyvena ne ilgiau nei 2 mėnesius, mėnesio mokestis už apgyvendinimą apmokestinamas PVM (prie nustatyto mėnesio mokesčio už apgyvendinimą dydžio pridedamas PVM). Mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje turi būti sumokamas paskyrus bendrabutį, iki faktinio apsigyvenimo bendrabutyje momento. Išvykus ankščiau numatytos datos ar neapsigyvenus paskirtame bendrabutyje, mokestis neperskaičiuojamas ir negrąžinamas;

• visų studijų formų studentai, bendrabutyje apsigyvenę po einamojo mėnesio 15 kalendorinės dienos imtinai ar iš jo išsikėlę  iki einamojo mėnesio 15 kalendorinės dienos imtinai, moka ½ einamojo mėnesio mokesčio;

• bendrabučio gyventojai turi galimybę nuomoti papildomą vietą kambaryje. Papildomos vietos nuomai taikoma ½ vienos vietos mėnesio mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje.

• Universiteto studentams, kurių sunki finansinė padėtis, gali būti pritaikoma kompensacija už apgyvendinimą bendrabutyje. Ši galimybė suteikiama studentams, kurie gyvena nerenovuotuose bendrabučiuose. Detalios informacijos dėl mokesčio už apgyvendinimą kompensacijos teiraukitės el. paštu klausk@ktu.lt

 

KAIP ATLIKTI MOKĖJIMĄ

AB SEB bankas:

  • Interneto bankas: e.seb.lt → Mokėjimai → Įmokos ir mokesčiai → Kauno technologijos universiteto įmokų kvitas → Mokėti → Už bendrabutį → Įrašykite sumą.

AB „Swedbank":

  • Interneto bankas: ib.swedbank.lt → Mokėjimai → Įmokos → Ieškoti įmokos gavėjų → Kauno technologijos universitetas → Už bendrabutį → Mokėti.

AB DNB bankas:

  • Interneto bankas: ib.dnb.lt → Mokėjimai → Pervedimai → Už paslaugas → Mokėjimai už paslaugas → Paslaugų grupė → Aukštosios mokyklos, kolegijos → Mokėjimo forma → Kauno technologijos universitetas → Už bendrabutį → Pildyti.

 

SVARBU: atlikdami pinigų pervedimą įrašykite studijuojančio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, įmokos kodą.

Asmenims, laiku nesumokėjusiems mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje, skiriamas įspėjimas vadovaujantis Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis.

PASTABA: Nuo 2016.06.06 gavus pastabą, įspėjimą arba šalinant iš bendrabučio pagal rektoriaus patvirtintą įsakymą Dėl mokesčio už apgyvendinimo sutarties ar bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ar jų nevykdymą bus taikoma drausminanti priemonė - netesybų mokestis.


KTU Bendrabučių grupė
Gričiupio g. 13, Kaunas
tel., fax. 35 35 28, el. paštas bendrabuciai@ktu.lt