Naujienos

BENDRABUČIŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 2016 m.

2016-12-14

Mieli gyventojai,

Siekiant gerinti gyvenimo, poilsio ir mokymosi sąlygas KTU bendrabučiuose bei atsižvelgiant į studentų išreikštus poreikius, 2016 metais buvo įvykdyti atitinkami bendrabučių pastatų, patalpų, aplinkos, inventoriaus, kainodaros ir rezervacinės sistemos atnaujinimo darbai.

Visais atliktais atnaujinimo darbais siekiame nuolatos gerinti teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybę. Ateinančiais metais sieksime tęsti jau pradėtus darbus bei vykdyti naujus planus, atsižvelgiant į esamų ir būsimų gyventojų poreikius, stengsimės dar labiau gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU bendrabučiuose.  

Daugiau skaitykite – „Informacija apie 2016 metais atliktus Bendrabučių infrastruktūros gerinimo darbus“. Atgal
KTU Bendrabučių grupė
Gričiupio g. 13, Kaunas
tel., fax. 35 35 28, el. paštas bendrabuciai@ktu.lt