Vietos bendrabutyje rezervacija ir skyrimas

Neautorizuotas vartotojas
KTU Bendrabučių grupė
Gričiupio g. 13, Kaunas
tel., fax. 35 35 28, el. paštas bendrabuciai@ktu.lt